HUR VI JOBBAR

Vi vill vara med från början – för att kunna ge en slutprodukt av högsta kvalitet

Gyllene Inredning betraktar varje uppdrag som en helhet, där varje del av byggprocessen påverkar slutresultatet.

Därför vill vi vara med från början.

Vi tar fullt ansvar för varje led av produktionen och kan i ett tidigt stadium förbereda detaljer som kan vara avgörande för slutresultatet. Vi utför således även el- och vvs-arbeten, lägger tätskikt med mera.

Som en följd av detta åter vi oss även rivning av det gamla.

 

Så här gör du för att anlita Gyllene Inredning

  1. Du kommer till oss med dina tankar, kanske en skiss – som ett första steg fyller du i en intresseanmälan i formuläret här nedan.
  2. Om vi bedömer att Gyllene Inredning är rätt för uppdraget så går vi vidare och vi föreslår då alltid ett besök på plats. Detta för att vi vill få maximal förståelse för uppdraget och för dina idéer.
  3. Vi tar fram ett förslag på lösning och en offert.
  4. Vi signerar ett avtal.
  5. Vi påbörjar det hängivna arbetet med att – tillsammans med dig – göra din dröm sann!

Lämna en begäran

Lämna en begäran