VARFÖR VI

Kort väg från idé till färdig produkt

Kapade produktionsled, passionerat hantverk och djup kunskap inom den senaste rit- och produktionstekniken – så här enkelt går det till när din inredningsdröm blir sann.

Sättet hur vi ser på inredning och på möjligheterna att förverkliga våra inredningsidéer genomgår en stor och genomgripande förändring.

Det som driver utvecklingen är nya och anpassade mjukvaror och maskiner som gör det möjligt för den kunnige hantverkaren att tillverka unika möbler och inredning direkt efter dina önskemål.

Tack vare företag som Gyllene Inredning, som behärskar både det traditionella hantverket och de mjukvaror och maskiner som möjliggör förändringen, kan du som privatperson och slutkund nu åtnjuta den nya teknikens möjligheter.

Vi minimerar antalet produktionsled

Vid om- och nybyggnationer går det traditionellt till så att kunden kommer till en arkitekt med en idé, arkitekten ger idén gestaltning och lämnar ritningar till ett snickeri som i sin tur tar fram produktionsritningar. Därefter följer ytterligare steg innan produktionen kan starta.

Gyllene inredning kapar flera av dessa produktionsled.

Du som kund kommer till oss med din idé som vi överför till ett ritprogram (ett program som liknar cadcam men som är mer anpassat för just möbler och inredning) varifrån ritningen går direkt till produktion.

Risken för missförstånd minimeras

Tack vare att Gyllene Inredning på det sättet minimerar antalet led från idé till färdig produkt elimineras också risken för missförstånd och fel.

En hantverkare i stället för många

För dig som kund medför det även fördelen att du slipper spring med en större mängd olika hantverkare, ofta med oönskade tidsförluster som följd.

Lämna en begäran